Extended Range Diver

Głębokie nurkowanie powietrzne jest istotnym elementem rzetelnego treningu nurka technicznego – ucząc posługiwania się kilkoma butlami bocznymi ze zróżnicowanymi gazami dekompresyjnymi, ale wciąż traktując powietrze jako gaz denny, stanowi naturalny pomost pomiędzy poziomem Advanced Nitrox Diver a poziomem Trimix, urzeczywistniając zasadę mówiącą, iż w tego typu nurkowaniach nie należy wybierać drogi na skróty.
W czasie szkolenia zwiększysz też swój zakres głębokości do głębokości 55 metrów, maksymalnej głębokości nurkowania z wykorzystaniem powietrza – podyktowanej ciśnieniem parcjalnym tlenu. W trakcie zajęć nauczysz się wychwytywać symptomy narkozy azotowej i zmierzysz się z problematyką efektywnego funkcjonowania pod jej wpływem. Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Warunki wstępne:

– stopień Advanced Nitrox Diver

Uprawnienia po kursie:

powietrzne nurkowanie dekompresyjne do głębokości 55 metrów z wykorzystaniem wielu butli bocznych z gazami dekompresyjnymi i podróżnymi zawierającymi nitrox o zawartości do 100% tlenu

Przebieg kursu:

– zajęcia teoretyczne

– 6 nurkowań

– egzamin teoretyczny (test wyboru w formie on-line)

Cena:

2000 zł

obejmuje: udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz certyfikat (wydawany po pozytywnym ukończeniu kursu)

nie obejmuje: wejściówek na nurkowiska, wypożyczenia brakującego sprzętu, ładowania butli, dojazdów, noclegów, ubezpieczenia, wyżywienia