Nitrox Diver

Mieszaniny wzbogacone w tlen stały się popularne w nurkowaniu rekreacyjnym stosunkowo niedawno. Nurkowie na całym świecie doceniają zalety wykorzystywania nitroxu w ich codziennych nurkowaniach – wydłużają swoje czas bezdekompresyjne, skracają przerwy powierzchniowe podczas planowania nurkowań powtórzeniowych lub, ograniczając ilość wchłanianego azotu, zmniejszają ryzyko wystąpienia choroby dekompresyjnej. Kurs nitroxowy otwiera też furtkę do nurkowania technicznego. Nie tylko poznasz zalety wykorzystywania mieszanin wzbogaconych, ale uzyskasz też możliwość przystąpienia do pierwszego kursu nurkowania dekompresyjnego – Advanced Nitrox. Ponadto, zwiększenie limitu bezdekompresyjnego sprawi, że więcej czasu będziesz mógł spędzać pod wodą, doskonaląc swoje umiejętności w dowolnie wybranych dziedzinach – czy to na wrakach, czy też fotografując niezwykłą, podwodną przyrodę.

Warunki wstępne:

stopień Open Water Diver

Uprawnienia po ukończeniu kursu:

nurkowanie z wykorzystaniem mieszanin nitroxowych o zawartości do 40% tlenu

Przebieg kursu:

– zajęcia teoretyczne

– 2 nurkowania

– egzamin teoretyczny (test wyboru w formie on-line)

Cena:

1000 zł

obejmuje: udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz podręcznik 

nie obejmuje: wejściówek na basen oraz nurkowiska, wypożyczenia brakującego sprzętu, ładowania butli, dojazdów, noclegów, ubezpieczenia, wyżywienia oraz certyfikatu (wydawany po pozytywnym ukończeniu kursu)